W Żabich Dołach zakwitną kaczeńce

W Żabich Dołach zakwitną kaczeńce

Rękami prezesa Fundacji „Dzieci w Naturę” staw w Żabich Dołach został obsadzony licznymi roślinami błotnymi.

W przyszłym roku, a w przypadku niektórych gatunków może już i tego lata swe łebki na słońce wysuną żabiściek pływający, błotne bodziszki i strzałki oraz również błotne kaczeńce i niezapominajki, a także dumne irysy w kolorze słońca. Różnorodność gatunków będzie można odbierać wszystkimi zmysłami. Wzrok napawać będziemy pięknem kwiatów, zmysł powonienia pobudzi zapach mięty nadwodnej, a słuchu szum turzyc, krwawnic pospolitych oraz sita rozpierzchłego.

Strzałki, niezapominajki i żabiścieki umieściliśmy w Żabich Dołach dla licznie tu występujących traszek.

Turzyce ozdobią i wzmocnią podłoże, dlatego oprócz brzegów stawu zasadziliśmy te rośliny także na mocno nawodnionym terenie tuż obok głównej ścieżki biegnącej w dół skweru.

Obserwujcie ich rozkwit. Wsadzone roślinki potrzebują czasu, by jak dzieci dorosnąć, poczuć się dobrze w nowym środowisku. Dlatego pola nasadzeń wyznaczono tyczkami, tworząc pokoje dla rozwoju małych roślin, a zabawnymi tablicami zachęcono do niewchodzenia na ich teren.

Szanujmy przyrodę.