Trasa 8 – Wycieczka B, dystans 18,9 km

Trasa 8 – Wycieczka B, dystans 18,9 km

Witkowice – Zielonki – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Zielonki – Bibice – Witkowice

Opis

Trasa stanowi wydłużony o 7,1 km wariant wycieczki A. Szlak wiedzie w większości drogami szutrowymi, w mniejszym stopniu asfaltowymi, które odznaczają się znaczną różnicą w  pokonywanych wysokościach. Początkowo pojedziemy szlakiem niebieskim do fortu Zielonki, następnie czerwonym przez Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej, i ponownie wrócimy na szlak niebieski. Natomiast od punktu spoczynkowego za fortem „Zielonki” poprowadzi nas przez Bibice do Witkowic szlak czerwony. (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/).

Funkcjonalność – punkty na trasie – PoI

Na trasach oraz w ich pobliżu oznaczone są punkty, które mogą być ważne lub interesujące dla rowerzystów, tzw. PoI znane z nawigacji mobilnych. Punkty oznaczone są ikonami symbolizującymi różne kategorie: punkt widokowy, parking, miejsce odpoczynku, atrakcje dla dzieci (np. plac zabaw), zabytki oraz ostrzeżenia (np. miejsce przebiegu budowanej obwodnicy). Po najechaniu lub dotknięciu ikony PoI wyświetli się dokładniejsza informacja – może to być sam opis lub dodatkowo zdjęcie lub krótki film. Punkty na trasie możemy ukrywać przez wybór kategorii która nas interesuje – tylko te ikony pozostaną na mapie, pozostałe przestaną być widoczne.

PoI to kolejny interaktywny element prezentacji, który pozwala ocenić trasę i zaplanować wycieczkę.

Link do trasy

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w ramach realizacji działania „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.