Trasa 4 – Szlak niebieski Doliną Prądnika do Ojcowa, dystans 8,6 km

Trasa 4 – Szlak niebieski Doliną Prądnika do Ojcowa, dystans 8,6 km

Korzkiew – Grębynice – Prądnik Korzkiewski – Ojców

Opis

Szlak ten łączy szlak nr 1 czerwony ze szlakiem nr 15 czarnym gminy Wielka Wieś umożliwiającym dojazd Doliną Prądnika do Ojcowa, a w przeciwnym kierunku do Giebułtowa i Modlnicy. Jego trasa wiedzie przeważnie drogami asfaltowymi o małym ruchu kołowym, fragmentarycznie drogą gruntową przy zjeździe do Prądnika Korzkiewskiego. 

Szlak ten umożliwia dojazd Doliną Prądnika z Korzkwi do Ojcowa, co przy połączeniu z innymi szlakami i wycieczkami w gminie Zielonki realizuje hasło “od Krakowa do Ojcowa przez gminę Zielonki”. Wycieczka łączy szlak nr 1 czerwony, szlak nr 15 czarny gminy Wielka Wieś oraz przebiegające wspólnie szlaki PTTK czerwony, żółty i niebieski rozpoczynające się w okolicy Bramy Krakowskiej. Podążając trasą wycieczki dotrzemy drogami w większości asfaltowymi o małym natężeniu ruchu oraz fragmentarycznie drogą gruntową w Dolinie Prądnika, podziwiając jedne z najpiękniejszych krajobrazów w Małopolsce, w okolice Biura Obsługi Ruchu Turystycznego w Ojcowie, pod ruinami zamku kazimierzowskiego.

Podpowiedź: ze względu na swoje niezwykłe walory, trasa jest bardzo popularna. Dlatego, w miarę możliwości, warto się tam udać poza weekendami i świętami.

Z węzła szlaków pod zamkiem w Korzkwi szlak prowadzi przez 1,4 km drogą asfaltową – ul. Orlich Gniazd, pokonując do kaplicy w →Grębynicach (obok miejsce do wypoczynku) na dystansie 700 m przewyższenie rzędu 50 m. Alternatywnie można skorzystać ze szlaku czerwonego nr 1, który doprowadza do Grębynic inną, dłuższą o 300 m drogą. Od kaplicy, za którą szlak czerwony skręca w Dolinę Korzkiewki podjazd jest już łagodniejszy; praktycznie wierzchowinę osiągamy na zakręcie drogi, za którym po 200 m skręcamy w ul. Parkową. Jedziemy asfaltem w  dół ok. 500 m do granicy lasku, gdzie droga na krótko zmienia nawierzchnię na gruntową prowadząc cały czas w dół Doliny Prądnika. Osiągnąwszy dno doliny i pierwsze zabudowania Prądnika Korzkiewskiego trafiamy ponownie na drogę asfaltową, która przez most na Prądniku doprowadza po 230 m do szlaków: rowerowego czarnego oraz pieszego Orlich Gniazd (3,0 km). (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/).

Funkcjonalność – profil wysokościowy

Ważną informację przy planowaniu wycieczki udostępnia profil wysokościowy. Jest to graficzna prezentacja wysokości punktów trasy nad poziomem morza, którą znajduje się pod oknem video. Można w ten sposób przeanalizować trudność trasy sprawdzając czy w większości trasa jest płaska czy wręcz odwrotnie zawiera długie podjazdy podjazdy w trakcie których pokonujemy znaczne przewyższenia. Oczywiście dalej możemy sprawdzić czy czeka nas nagroda w postaci długiego zjazdu. 

Dla miłośników szerokich panoram, profil wysokościowy będzie źródłem informacji na temat lokalizacji najwyższych punktów na trasie – co obiecuje najlepsze widoki.

Jak wszystko w naszych prezentacjach tras, profil wysokościowy jest interaktywny. Wskazując interesujący nas podjazd, zjazd, lokalny szczyt na profilu wysokościowym, zostaniemy przeniesieni w odpowiednie miejsce na filmie, na mapie i w widoku 3D.

Profil wysokościowy stanowi cenne uzupełnienie filmów. Materiały video mają tendencję do przedstawiania trasy, a szczególnie podjazdów i zjazdów, jako łatwiejsze niż są w rzeczywistości. Kamera “wypłaszcza obraz” przez co możemy czasami nie docenić stopnia trudności sfilmowanej drogi. W celu oceny wyzwań stawianych przez trasę, zawsze łączcie film z obserwacją dodatkowych informacji dostarczanych przez interaktywne prezentacje.

Link do trasy

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w ramach realizacji działania „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.