Trasa 1 – Szlak czerwony (okrężny), dystans 32,5 km

Trasa 1 – Szlak czerwony (okrężny), dystans 32,5 km

Zielonki – Witkowice – Bibice – Garlica – Owczary – Korzkiew – Pękowice – Zielonki

Opis

Szlak prowadzi przez najciekawsze zakątki gminy Zielonki umożliwiając poznanie jej walorów krajobrazowych i kulturowych. Zobaczymy między innymi Dolinki Bibiczanki, Garliczki, Korzkiewki i Prądnika, zamek w Korzkwi, zespół dworski w Owczarach oraz poaustriackie forty w Zielonkach i Bibicach. Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równinnym terenem pogranicza Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Bramy Krakowskiej, w której obrębie położony jest Kraków. W północnej części trasę charakteryzują duże różnice wysokości pomiędzy wspomnianymi uprzednio dolinkami, a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Zatem szlak w tej części można określić jako trudny. Planując wycieczkę możemy skorzystać z innych szlaków rowerowych i pieszych również dostępnych dla rowerów, dowolnie modyfikując trasę, skracając ją lub wydłużając w zależności od potrzeb. (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/).

Funkcjonalność

Na treść prezentacji tras rowerowych składają się materiały, które mają zapoznać rowerzystów – posiadających różne preferencje i niekoniecznie mieszkańców Gminy – z dostępnymi trasami i zachęcić do wyruszenia na wybrane szlaki rowerowe Gminy Zielonki. Rowerzysta może zorientować się czy trasa jest atrakcyjna, dostosowana do umiejętności uczestników planowanej wycieczki i czy jest bezpieczna. W czasie planowania wyprawy mamy przede wszystkim do dyspozycji nagranie wideo całej trasy w obu kierunkach. Pozwala to zweryfikować istotne dla nas cechy trasy, takie jak nawierzchnia, rodzaj i natężenie ruchu, trudności i udogodnienia na trasie, widoki i inne atrakcje. Razem z pozostałymi materiałami łatwiej nam zdecydować jaką trasę wybierzemy, który fragment chcemy przejechać, z którego miejsca wyruszymy, gdzie możemy się zatrzymać na odpoczynek, a może zdecydujemy się połączyć fragmenty kilku tras. Kiedy decyzja zapadnie pozostanie już tylko pobrać ślad GPS do nawigacji lub skorzystać z funkcji dostępnych w aplikacji do podążania wybranym śladem.

Uwaga, ze względu na trwająca budowę Północnej Obwodnicy Krakowa, na trasie występuje utrudnienie lub brak możliwości przejazdu. Miejsce na zdigitalizowanej trasie jest zaznaczone znakiem “ostrzeżenie” (rejon ulicy Parkowej, za Parkiem Leśnym w Witkowicach).

Podstawowe informacje opisujące trasy

  1. wideo pokazujące całą trasę w obu kierunkach
  2. interaktywny i animowany widok 3D
  3. wizualizacja stopnia nachylenia trasy na widoku 3D
  4. profil wysokościowy trasy
  5. parametry trasy – dystans, suma podjazdów i zjazdów, orientacyjny czas przejazdu
  6. ważne punkty na trasie i w pobliżu trasy
  7. opis tekstowy
  8. ślad GPS do pobrania do nawigacji mobilnej
  9. możliwość podążania śladem trasy

link do trasy

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w ramach realizacji działania „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.