Kraków 2014

„Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki” to projekt, w ramach którego 
wykonano kompleksową renowację szlaków rowerowych na terenie gminy Zielonki. Wartość projektu to 4.477.000 zł, dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniosło 3.155.000 zł, 1.322.000 pochodziło z budżetu gminy Zielonki. Projekt zrealizowano w latach 2013-2014. W ramach projektu wykonano oznakowanie całego przebiegu tras turystycznych na terenie gminy Zielonki – łącznie 84 km, poprawiono nawierzchnię na asfaltową bądź recykliny na 17 km tras, wytyczono kilka nowych odcinków szlaków rowerowych omijających ruchliwe drogi, urządzono 24 punkty spoczynkowe dla turystów, wyposażone w stoliki i ławeczki, oznakowanie turystyczne wraz z tablicami informacyjnymi; przygotowano wydano nową mapę szlaków rowerowych i przewodnik rowerowy, jak również uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej oraz siłownię zewnętrzną w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej.

Poniżej link do strony z przewodnikiem rowerowym po gminie Zielonki opracowanym w ramach projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki” – link