Adam Dąbrowski – Koordynator Administracyjny Projektu                                                                EKOspołeczni

                 e-mail:      adam.dabrowski@zielonki.pl

                telefon:      512-251-570