Kolejne nasadzenia drzew przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach

Kolejne nasadzenia drzew przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach

Nadal rozwijamy projekt odtwarzania nasadzeń właściwych dla terenu nadrzecznego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach. W sobotę 19 marca, udało się posadzić kolejnych 27 drzew – topoli, które są jednym z rodzajów drzew lasów łęgowych. Oprócz tego dokonano w tym czasie przycięcia żywopłotu wokół Ekoparku wiejskiego i przesadzono kilka drzewek. W prace zaangażowali się mieszkańcy Pękowic wraz z Sołtysem, za co serdecznie dziękujemy.

Drzewa w Pękowicach

Zdjęcie 4 z 7