Ekospołeczni sadzą drzewa w Pękowicach

Ekospołeczni sadzą drzewa w Pękowicach

Po zakończonej realizacji projektu finansowanego z NIW-CRSO FIO2019, Ekospołeczni nie zwalniają tempa. Oprócz codziennych działań proekologicznych w swoich społecznościach, staramy się pozyskiwać środki na kolejne inicjatywy, które „przekonają nieprzekonanych”, a tym przekonanym pokażą, że jest nas – Ekospołecznych – coraz więcej.

Efektem starań Romy Toft i Stanisława Brożka z Pękowic, uzyskaliśmy grant na kolejne ekologiczne działanie w gminie Zielonki. W XI edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii firmy GAZ-SYSTEM, jury nagrodziło 48 projektów, w tym projekt Stowarzyszenia Perła Pękowic pt. „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Posadzenie parkolasu łęgowego w Pękowicach, gmina Zielonki”.

Przyznany grant w wysokości 10.000 zł zostanie przeznaczony na utworzenie nowej „infrastruktury przyrodniczej” – mini lasu łęgowego, zgodnego z tradycyjnym, lokalnym ekosystemem, na Błoniach Pękowickich, w jednym z zakoli Prądnika. Na przełomie maja i czerwca 2021 roku zasadzonych zostanie tam ponad 300 drzewek lasu łęgowego. Chcielibyśmy, aby parkolas stał się w przyszłości elementem szerszego, gminnego projektu utworzenia prądnickiej ścieżki ekologicznej.

Nie bylibyśmy sobą, gdyby w projekcie chodziło „jedynie” o drzewa. Ważnym celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w działania ekologiczne. Naszym dążeniem jest promocja postaw ekologicznych i edukacja poprzez działanie. W związku z tym, już teraz zachęcamy do przygotowania łopat i grabi – a jak przyjdzie czas – udziału w sadzeniu lasu łęgowego w Pękowicach.

O terminie realizacji akcji w terenie będziemy informować na bieżąco na stronie Ekospołecznych i w mediach społecznościowych.

Autorom projektu serdecznie gratulujemy, a więcej informacji o konkursie znajdziecie tutaj:

https://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/