Dzięki zaangażowaniu i współpracy grupy Ekospołeczni oraz Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz zrealizowano projekt pn. „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki”. Został on wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego zdigitalizowano trasy wyznaczone i opisane w Przewodniku rowerowym po gminie Zielonki:

Przewodnik i szczegółowy opis atrakcji naszej gminy można znaleźć również pod adresem: roweremprzezzielonki.pl

Mój prąd – do 5000 zł za instalację fotowoltaiczną

Ulga termomodernizacyjna – ocieplenie domu opłaca się mieszkańcom i środowisku

O programie „Czyste powietrze”