Budżet projektu EKOspołeczni pochodzi z Narodowego Instytutu Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz z wkładu własnego.