Bajkoterapia kluczem do wychowania młodych ekozaangażowanych

Poniżej umieszczamy film na temat sposobu, w jaki można kreować postawy społeczne w oparciu o bajkoterapię.

Czym jest bajkoedukacja i jak kreuje wśród dzieci właściwe postawy

Pomysł zaczerpnięty z warsztatów przeprowadzonych w ramach działań Ekospołeczni w Gminie Zielonki przez edukatora Michała Stępnia z Fundacji Zaczytani.org

Projekt realizowany jest dzięki środkom Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020