Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki

Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki

Dzięki zaangażowaniu i współpracy grupy Ekospołeczni oraz Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz zrealizowano projekt pn. „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki”. Został on wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego zdigitalizowano trasy wyznaczone i opisane w Przewodniku rowerowym po gminie Zielonki:Wirtualne trasy rowerowe, które oddajemy do Państwa dyspozycji to interaktywne prezentacje, w których znajdziecie Państwo materiały wideo z tras pokazanych w obu kierunkach z profilami wysokościowymi, mapami, widokiem 3D wraz z wizualizacją stopnia nachylenia podjazdów i zjazdów, a także zestawienia parametrów tras czy też informacje o czekających atrakcjach i istotnych punktach (np. parkingi, zabytki, miejsca odpoczynku, place zabaw) dostępnych na trasie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.