Kolejne nasadzenia drzew przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach

Nadal rozwijamy projekt odtwarzania nasadzeń właściwych dla terenu nadrzecznego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach. W sobotę 19 marca, udało się posadzić kolejnych 27 drzew - topoli, które są jednym z rodzajów drzew lasów łęgowych. Oprócz tego dokonano w tym czasie przycięcia żywopłotu wokół Ekoparku wiejskiego i przesadzono kilka drzewek. W prace zaangażowali się mieszkańcy Pękowic wraz z Sołtysem, za co serdecznie dziękujemy.Więcej

Trasa 11 – Szlak czarny Doliny Garliczki, dystans 8,4 km

Międzygaje – Narama – Krasieniec Stary – Iwanowice Dworskie Opis Szlak prowadzi górnym odcinkiem Doliny Garliczki zwanej także Doliną Naramki lub Owczarską, głównie drogami asfaltowymi. Tworzy pętlę ze szlakiem nr 14 niebieskim Doliny Dłubni, a także łączy szlaki czerwony (nr 1) z zielonym (nr 3) i niebieskim (nr 2). Ulicą Gajową podążamy w górę doliny, wzdłuż zalesionego, skalistego i stromego zbocza, podziwiając wijącą się na dnie Dolinki Garliczkę. Po 1,1…Więcej

Trasa 10 – Wycieczka H, dystans 16,2 km

Kraków Prądnik Czerwony – Węgrzce – Bosutów – Boleń – H Michałowice – Bibice Węgrzce – Kraków Prądnik Czerwony Opis Szlak o walorach krajobrazowych, prowadzący w większości drogami asfaltowymi i szutrowymi, w mniejszym stopniu gruntowymi; technicznie średnio-trudny. Na trasie – pomniki w Bosutowie oraz Michałowicach Komorze, Izba Regionalna w Bibicach, forty w Węgrzcach, a także miejsca widokowe w rejonie Bosutowa i Bibic. Wycieczkę rozpoczniemy u  zbiegu ulic Powstańców i Reduta, przy cmentarzu Batowickim. Stąd Szlakiem Twierdzy Kraków – ul. Batowicką,…Więcej

Trasa 9 – Wycieczka C, dystans 23,6 km

Witkowice – Bibice – Węgrzce – Bosutów – Bibice – C Wola Zachariaszowska – Zielonki –Witkowice Opis Na trasie będziemy mieli możliwość poznania walorów krajobrazowych okolic Zielonek, a także fortu „Zielonki”. Znaki poprowadzą drogami asfaltowymi oraz szutrowymi, w mniejszej mierze gruntowymi. Szlak odznacza się sporymi różnicami wysokości, przez co należy do średnio-trudnych. Z Witkowic pojedziemy szlakiem czarnym przez Bibice, Węgrzce do Bosutowa, gdzie skręcimy na szlak zielony prowadzący obok pomnika Legionów przy drodze…Więcej

Trasa 8 – Wycieczka B, dystans 18,9 km

Witkowice – Zielonki – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Zielonki – Bibice – Witkowice Opis Trasa stanowi wydłużony o 7,1 km wariant wycieczki A. Szlak wiedzie w większości drogami szutrowymi, w mniejszym stopniu asfaltowymi, które odznaczają się znaczną różnicą w  pokonywanych wysokościach. Początkowo pojedziemy szlakiem niebieskim do fortu Zielonki, następnie czerwonym przez Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej, i ponownie wrócimy na szlak niebieski. Natomiast od punktu spoczynkowego za fortem „Zielonki” poprowadzi nas przez…Więcej

Trasa 7 – Wycieczka A, dystans 12,1 km

Witkowice–Zielonki–Bibice–Witkowice Opis Na szlaku – forty „Zielonki” i  „Bibice”, Izba Regionalna w Bibicach, Las Witkowicki oraz relikty prochowni w Witkowicach, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę dojeżdżając tu np. szlakiem czarnym 1,08 km, spod Dworku Białoprądnickiego. Jedziemy najpierw szlakiem niebieskim do fortu „Zielonki”, a  od punktu spoczynkowego czerwonym przez Bibice, mijając po drodze tamtejszy fort, i przez Park Leśny Witkowice wracamy do punktu wyjścia. Trasa charakteryzuje się łagodnym przebiegiem – bez znacznych…Więcej

Trasa 6 – Wycieczka G, dystans 10 km

Fort „Zielonki” – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Kresy – Bibice Wąwóz Kamieniec – fort „Zielonki”  Opis Na szlaku m.in. forty Zielonki i Bibice, zespół dworski z XVII-wiecznym lamusem w Garlicy Murowanej oraz szereg punktów widokowych. Szlak należy do średnio – trudnych, ze względu na liczne różnice wysokości. W większości będziemy poruszać się po drogach szutrowych, mniej po asfalcie. Spod fortu Zielonki jedziemy szlakiem czerwonym przez Garlicę Murowaną do…Więcej

Trasa 5 – Szlak czarny (łącznikowy) Korzkiewski, dystans 3,4 km

Korzkiew – Brzozówka - Owczary Opis Szlak pozwala na skrócenie przejazdu pętlą szlaku nr 1 czerwonego. W przeważającej części przebiega drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu; wyjątek stanowi tu przejazd drogą wojewódzką 794. Charakteryzuje się średnią trudnością dla jadących z Korzkwi z uwagi na odcinek Korzkiew – Brzozówka wymagający sforsowania zbocza Doliny Korzkiewki przy wyjeździe na wierzchowinę. Z węzła szlaków (nr 1, 10,13) pod zamkiem w Korzkwi jedziemy wspólnie ze szlakiem rowerowym…Więcej

Trasa 4 – Szlak niebieski Doliną Prądnika do Ojcowa, dystans 8,6 km

Korzkiew – Grębynice – Prądnik Korzkiewski - Ojców Opis Szlak ten łączy szlak nr 1 czerwony ze szlakiem nr 15 czarnym gminy Wielka Wieś umożliwiającym dojazd Doliną Prądnika do Ojcowa, a w przeciwnym kierunku do Giebułtowa i Modlnicy. Jego trasa wiedzie przeważnie drogami asfaltowymi o małym ruchu kołowym, fragmentarycznie drogą gruntową przy zjeździe do Prądnika Korzkiewskiego.  Szlak ten umożliwia dojazd Doliną Prądnika z Korzkwi do Ojcowa, co przy połączeniu z…Więcej

Trasa 3 – Wycieczka D, dystans 6,7 km

Korzkiew – Prądnik Korzkiewski – Hamernia – Korzkiew Opis Na trasie: zamek i kościół w Korzkwi, malownicza Dolina Prądnika oraz zabudowania dawnej kuźnicy i grabowa aleja (pomnik przyrody) w Hamerni. Trasa, która w większości prowadzi drogami asfaltowymi, w minimalnym stopniu gruntowymi jest stosunkowo łatwa, dobra na popołudniową przejażdżkę. Pojedziemy z Korzkwi do Grębynic szlakiem czerwonym, następnie niebieskim do dol. Prądnika. Stamtąd w dół Doliny Prądnika – do Hamerni Szlakiem Orlich…Więcej

Trasa 2 – Wycieczka E, dystans 13,3 km

Korzkiew – Grębynice – Niebyła – Owczary – Dolina Garliczki (Naramki) – Międzygaje – Gielniówka – Przybysławice Pod Brzozówką – Korzkiew Opis Trasa wiedzie w większości drogami asfaltowymi, w mniejszym stopniu o podłożu z kruszywa. Nie będzie łatwą ze względu na znaczne różnice wysokości pomiędzy Dolinkami Korzkiewki i Naramki, a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Z Korzkwi wyruszymy szlakiem czerwonym, mijając tamtejszy kościół, a następnie przez Grębynice zjedziemy ponownie do…Więcej

Trasa 1 – Szlak czerwony (okrężny), dystans 32,5 km

Zielonki – Witkowice – Bibice – Garlica – Owczary – Korzkiew – Pękowice - Zielonki Opis Szlak prowadzi przez najciekawsze zakątki gminy Zielonki umożliwiając poznanie jej walorów krajobrazowych i kulturowych. Zobaczymy między innymi Dolinki Bibiczanki, Garliczki, Korzkiewki i Prądnika, zamek w Korzkwi, zespół dworski w Owczarach oraz poaustriackie forty w Zielonkach i Bibicach. Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równinnym terenem pogranicza Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i…Więcej