Kolejne nasadzenia drzew przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach

Nadal rozwijamy projekt odtwarzania nasadzeń właściwych dla terenu nadrzecznego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Pękowicach. W sobotę 19 marca, udało się posadzić kolejnych 27 drzew - topoli, które są jednym z rodzajów drzew lasów łęgowych. Oprócz tego dokonano w tym czasie przycięcia żywopłotu wokół Ekoparku wiejskiego i przesadzono kilka drzewek. W prace zaangażowali się mieszkańcy Pękowic wraz z Sołtysem, za co serdecznie dziękujemy.Więcej

Trasa 11 – Szlak czarny Doliny Garliczki, dystans 8,4 km

Międzygaje – Narama – Krasieniec Stary – Iwanowice Dworskie Opis Szlak prowadzi górnym odcinkiem Doliny Garliczki zwanej także Doliną Naramki lub Owczarską, głównie drogami asfaltowymi. Tworzy pętlę ze szlakiem nr 14 niebieskim Doliny Dłubni, a także łączy szlaki czerwony (nr 1) z zielonym (nr 3) i niebieskim (nr 2). Ulicą Gajową podążamy w górę doliny, wzdłuż zalesionego, skalistego i stromego zbocza, podziwiając wijącą się na dnie Dolinki Garliczkę. Po 1,1 km główna droga skręca w lewo; my natomiast jedziemy nadal prosto – doliną, początkowo drogą asfaltową, później utwardzoną i ponownie, już za granicą gminy Zielonki wąskim asfaltem. Dolina w  tej…Więcej

Trasa 10 – Wycieczka H, dystans 16,2 km

Kraków Prądnik Czerwony – Węgrzce – Bosutów – Boleń – H Michałowice – Bibice Węgrzce – Kraków Prądnik Czerwony Opis Szlak o walorach krajobrazowych, prowadzący w większości drogami asfaltowymi i szutrowymi, w mniejszym stopniu gruntowymi; technicznie średnio-trudny. Na trasie – pomniki w Bosutowie oraz Michałowicach Komorze, Izba Regionalna w Bibicach, forty w Węgrzcach, a także miejsca widokowe w rejonie Bosutowa i Bibic. Wycieczkę rozpoczniemy u  zbiegu ulic Powstańców i Reduta, przy cmentarzu Batowickim. Stąd Szlakiem Twierdzy Kraków – ul. Batowicką, następnie ul. B3 i B1, już bez szlaku jedziemy przez Węgrzce Sudół. Gdy ul. B1 skręca łukiem w lewo na północ zjeżdżamy w ul. Królewską, dalej drogę polną, która doprowadza…Więcej

Trasa 9 – Wycieczka C, dystans 23,6 km

Witkowice – Bibice – Węgrzce – Bosutów – Bibice – C Wola Zachariaszowska – Zielonki –Witkowice Opis Na trasie będziemy mieli możliwość poznania walorów krajobrazowych okolic Zielonek, a także fortu „Zielonki”. Znaki poprowadzą drogami asfaltowymi oraz szutrowymi, w mniejszej mierze gruntowymi. Szlak odznacza się sporymi różnicami wysokości, przez co należy do średnio-trudnych. Z Witkowic pojedziemy szlakiem czarnym przez Bibice, Węgrzce do Bosutowa, gdzie skręcimy na szlak zielony prowadzący obok pomnika Legionów przy drodze krajowej nr 7 (szosie warszawskiej), następnie przez Wąwóz Kamieniec do granicy gminy w Woli Zachariaszowskiej Kresach. Stąd po 1 km jazdy szlakiem czarnym wracamy z centrum wsi do Witkowic szlakiem niebieskim. Trasę…Więcej

Trasa 8 – Wycieczka B, dystans 18,9 km

Witkowice – Zielonki – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Zielonki – Bibice – Witkowice Opis Trasa stanowi wydłużony o 7,1 km wariant wycieczki A. Szlak wiedzie w większości drogami szutrowymi, w mniejszym stopniu asfaltowymi, które odznaczają się znaczną różnicą w  pokonywanych wysokościach. Początkowo pojedziemy szlakiem niebieskim do fortu Zielonki, następnie czerwonym przez Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej, i ponownie wrócimy na szlak niebieski. Natomiast od punktu spoczynkowego za fortem „Zielonki” poprowadzi nas przez Bibice do Witkowic szlak czerwony. (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/). Funkcjonalność - punkty na trasie - PoI Na trasach oraz w ich pobliżu oznaczone są punkty, które mogą być ważne lub interesujące dla…Więcej

Trasa 7 – Wycieczka A, dystans 12,1 km

Witkowice–Zielonki–Bibice–Witkowice Opis Na szlaku – forty „Zielonki” i  „Bibice”, Izba Regionalna w Bibicach, Las Witkowicki oraz relikty prochowni w Witkowicach, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę dojeżdżając tu np. szlakiem czarnym 1,08 km, spod Dworku Białoprądnickiego. Jedziemy najpierw szlakiem niebieskim do fortu „Zielonki”, a  od punktu spoczynkowego czerwonym przez Bibice, mijając po drodze tamtejszy fort, i przez Park Leśny Witkowice wracamy do punktu wyjścia. Trasa charakteryzuje się łagodnym przebiegiem – bez znacznych różnic w wysokościach; przebiega głównie drogami o nawierzchni asfaltowej, w mniejszym stopniu szutrowymi. (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/). Funkcjonalność - Media społecznościowe Istnieje możliwość udostępniania poszczególnych tras na własnych kanałach w mediach społecznościowych.…Więcej

Trasa 6 – Wycieczka G, dystans 10 km

Fort „Zielonki” – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Kresy – Bibice Wąwóz Kamieniec – fort „Zielonki”  Opis Na szlaku m.in. forty Zielonki i Bibice, zespół dworski z XVII-wiecznym lamusem w Garlicy Murowanej oraz szereg punktów widokowych. Szlak należy do średnio – trudnych, ze względu na liczne różnice wysokości. W większości będziemy poruszać się po drogach szutrowych, mniej po asfalcie. Spod fortu Zielonki jedziemy szlakiem czerwonym przez Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej (punkt spoczynkowy), następnie szlakiem czarnym do szlaku zielonego, który doprowadza do Wąwozu Kamieniec. Stąd szlakiem czarnym wracamy do punktu wyjścia. (źródło: https://www.roweremprzezzielonki.pl/). Funkcjonalność - parametry trasy Podsumowanie najważniejszych…Więcej

Trasa 5 – Szlak czarny (łącznikowy) Korzkiewski, dystans 3,4 km

Korzkiew – Brzozówka - Owczary Opis Szlak pozwala na skrócenie przejazdu pętlą szlaku nr 1 czerwonego. W przeważającej części przebiega drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu; wyjątek stanowi tu przejazd drogą wojewódzką 794. Charakteryzuje się średnią trudnością dla jadących z Korzkwi z uwagi na odcinek Korzkiew – Brzozówka wymagający sforsowania zbocza Doliny Korzkiewki przy wyjeździe na wierzchowinę. Z węzła szlaków (nr 1, 10,13) pod zamkiem w Korzkwi jedziemy wspólnie ze szlakiem rowerowym nr 1 czerwonym około 600 m, skręcając następnie ostro w lewo. Wąski asfalt prowadzi pośród rzadkiej zabudowy przysiółka Lisiny, początkowo cofając się w kierunku Korzkwi. Jednak po niespełna 200 m zmienia kierunek prowadząc dalsze…Więcej

Trasa 4 – Szlak niebieski Doliną Prądnika do Ojcowa, dystans 8,6 km

Korzkiew – Grębynice – Prądnik Korzkiewski - Ojców Opis Szlak ten łączy szlak nr 1 czerwony ze szlakiem nr 15 czarnym gminy Wielka Wieś umożliwiającym dojazd Doliną Prądnika do Ojcowa, a w przeciwnym kierunku do Giebułtowa i Modlnicy. Jego trasa wiedzie przeważnie drogami asfaltowymi o małym ruchu kołowym, fragmentarycznie drogą gruntową przy zjeździe do Prądnika Korzkiewskiego.  Szlak ten umożliwia dojazd Doliną Prądnika z Korzkwi do Ojcowa, co przy połączeniu z innymi szlakami i wycieczkami w gminie Zielonki realizuje hasło “od Krakowa do Ojcowa przez gminę Zielonki”. Wycieczka łączy szlak nr 1 czerwony, szlak nr 15 czarny gminy Wielka Wieś oraz…Więcej

Trasa 3 – Wycieczka D, dystans 6,7 km

Korzkiew – Prądnik Korzkiewski – Hamernia – Korzkiew Opis Na trasie: zamek i kościół w Korzkwi, malownicza Dolina Prądnika oraz zabudowania dawnej kuźnicy i grabowa aleja (pomnik przyrody) w Hamerni. Trasa, która w większości prowadzi drogami asfaltowymi, w minimalnym stopniu gruntowymi jest stosunkowo łatwa, dobra na popołudniową przejażdżkę. Pojedziemy z Korzkwi do Grębynic szlakiem czerwonym, następnie niebieskim do dol. Prądnika. Stamtąd w dół Doliny Prądnika – do Hamerni Szlakiem Orlich Gniazd, a następnie szosą (bez szlaku) – początkowo wspomnianą aleją grabową, dalej mijając ośrodek jeździecki „Botoja”. Po dojeździe do skrzyżowania za mostem na Korzkiewce skręcamy w lewo dojeżdżając po niespełna…Więcej

Trasa 2 – Wycieczka E, dystans 13,3 km

Korzkiew – Grębynice – Niebyła – Owczary – Dolina Garliczki (Naramki) – Międzygaje – Gielniówka – Przybysławice Pod Brzozówką – Korzkiew Opis Trasa wiedzie w większości drogami asfaltowymi, w mniejszym stopniu o podłożu z kruszywa. Nie będzie łatwą ze względu na znaczne różnice wysokości pomiędzy Dolinkami Korzkiewki i Naramki, a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Z Korzkwi wyruszymy szlakiem czerwonym, mijając tamtejszy kościół, a następnie przez Grębynice zjedziemy ponownie do doliny Korzkiewki, z której nie łatwo się będzie wydostać, by osiągnąć wzniesienia w rejonie Niebyłej. Po zjeździe do asfaltu w Owczarach i szlaku czarnego skierujemy się przeciwnie – na wschód,…Więcej

Trasa 1 – Szlak czerwony (okrężny), dystans 32,5 km

Zielonki – Witkowice – Bibice – Garlica – Owczary – Korzkiew – Pękowice - Zielonki Opis Szlak prowadzi przez najciekawsze zakątki gminy Zielonki umożliwiając poznanie jej walorów krajobrazowych i kulturowych. Zobaczymy między innymi Dolinki Bibiczanki, Garliczki, Korzkiewki i Prądnika, zamek w Korzkwi, zespół dworski w Owczarach oraz poaustriackie forty w Zielonkach i Bibicach. Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równinnym terenem pogranicza Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Bramy Krakowskiej, w której obrębie położony jest Kraków. W północnej części trasę charakteryzują duże różnice wysokości pomiędzy wspomnianymi uprzednio dolinkami, a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Zatem szlak w tej…Więcej